Walne Zgromadzenie 2023

Zarząd Spółdzielni informuje, że Walne Zgromadzenie odbyło się
w dniu 2 czerwca 2023 r. W załączeniu podjęte uchwały.
Pliki do pobrania: