Rada Nadzorcza (2023-2026)

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "OSTOJA"  w Jeleniej Górze na kadencje 2023-2026


Stanisław Marek - Przewodniczący Rady Nadzorczej


Danuta Sasak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej


Alicja Mazuro - Sekretarz Rady Nadzorczej


Jan Kosmenda


Karolina Kowalska


Marlena Przybylska-Karko


Wacław Staszczyk