Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu Spółdzielni - Jan Gabryś

Zastępca Prezesa - Sabina Wierzbicka

Członek Zarządu - Daniel Pazdaj