Osiedle Orle

Osiedle XX-Lecia

Osiedle w Sobieszowie

Osiedle w Piechowicach

Osiedle w Szklarskiej P.

2024-01-26
Zmiana stawek opłat za eksploatację

Uprzejmie informujemy, że na podstawie § 50 ust.1 pkt 34 statutu Spółdzielni, uchwałą nr 3/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r. Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze, na wniosek Zarządu, zatwierdziła zmianę wysokości stawek opłat zależnych od spółdzielni za używanie lokali (tj. eksploatacja) obowiązujących od 1 maja 2024 roku.

Zgodnie z Ustawą o Spółdzielniach Mieszkaniowych przychody z tytułu opłat  eksploatacyjnych powinny w całości pokrywać ponoszone koszty. W ostatnim czasie, następuje duży wzrost kosztów eksploatacji mieszkań odbiegający od wzrostu dochodów mieszkańców. Mamy więc do czynienia z trudną sytuacją dla  Mieszkańców i Spółdzielni.Wzrost stawek opłat w 2024 roku jest spowodowany głównie zwiększeniem się kosztów pracy wynikającym z kolejnego wzrostu minimalnego wynagrodzenia
(ok.19%), a także wzrostem cen dóbr i usług konsumpcyjnych (11,4%), m.in. materiałów i energii. Wyżej wymienione czynniki wpływają na zwiększenie kosztów usług świadczonych przez firmy zewnętrzne, tj. usługi konserwacyjne, utrzymania czystości i zieleni, przeglądów kominiarskich, budowlanych i energetycznych zasobów.

Wszystkie w/w czynniki wpływają znacząco na wzrost stawki eksploatacyjnej.
Spółdzielnia ujemny wynik na gospodarce mieszkaniowej pokrywa w części z zysku uzyskanego na działalności gospodarczej tj. z wynajmu lokali użytkowych, dzierżaw gruntów oraz z działalności finansowej. Osoby nie będące członkami Spółdzielni pokrywać będą opłaty w pełnej wysokości wynikającej z planowanych kosztów,
tj. bez dofinansowania z zysku.

Wydruk wysokości opłat obowiązujących od 1 maja 2024 roku zostanie dostarczony do skrzynek pocztowych w kwietniu 2024 r.


Więcej >
Załaduj więcej
ZOSTAŃ Z NAMI NA DŁUŻEJ
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najnowsze informacje z życia wspólnoty