Zebrania mieszkańców i wybór Rady Osiedli

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” uprzejmie informuje, że w dniach 12-14 kwietnia 2023 r. odbędą się zebrania mieszkańców, na których m.in. zostaną wybrane Rady Osiedli. Zarząd przypomina, że w zebraniach mają prawo brać udział mieszkańcy danego Osiedla, natomiast do Rady Osiedla mogą zostać wybrani wyłącznie członkowie Spółdzielni. Harmonogram zebrań w załączeniu.