Wymiana podzielników koszów ogrzewania w budynkach osiedla Orle

 W załączeniu harmonogram wymiany podzielników kosztów ogrzewania