Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu Spółdzielni - Jan Gabryś

Zastępca Prezesa - Helena Szewczyk

Zastępca Prezesa - Jadwiga Bulak