Zarząd Spółdzielni

Skład Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "OSTOJA"  w Jeleniej Górze

Jan Gabryś - Prezes Zarządu

Helena Szewczyk - Zastępca Prezesa Zarządu

Jadwiga Bulak - Zastępca Prezesa Zarządu