Walne Zgromadzenie 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbyło się w dniu 10 czerwca 2022 r. W załączeniu podjęte uchwały.

 

załączone pliki
podjęte uchwały podjęte uchwały» [ 3,268.82 kB ]