Walne Zgromadzenie 2012

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbyło się w dniach 10, 12 i 14 czerwca 2012.