Regulamin c.o. i ciepłej wody użytkowej

Regulamin rozliczania kosztów dostawy do ogrzewania lokali i podgrzewania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej "OSTOJA" w Jeleniej Górze do pobrania: