Rada Nadzorcza (2020-2023)

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze na kadencję 2020-2023

Zofia Janocha - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Stanisław Marek - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej

Alicja Mazuro - Sekretarz Rady Nadzorczej

Bronisław Jarosz

Bartosz Lipiński

Zbigniew Pelisiak

Konrad Sikora