Rada Nadzorcza (2017-2020)

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze na kadencję 2017-2020

Zofia Janocha - Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 
Konrad Sikora - Zastępca Przewodniczącej Rady Nadzorczej
 
Danuta Sasak - Sekretarz Rady Nadzorczej
 
Bartosz Lipiński
 
Beata Mikiciuk-Murzyn
 
Zbigniew Pelisiak
 
Lech Ślipko