Rada Nadzorcza (2014-2017)

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze na kadencję 2014-2017

Bronisław Jarosz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krystyna Jankowiak-Witek - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Danuta Sasak - Sekretarz Rady Nadzorczej

Grażyna Chudzińska

Jan Kosmenda

Stanisław Marek

Alicja Mazuro