Rada Nadzorcza (2023-2026)

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "OSTOJA"  w Jeleniej Górze na kadencje 2023-2026

Stanisław Marek - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Danuta Sasak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Alicja Mazuro - Sekretarz Rady Nadzorczej

Jan Kosmenda

Karolina Kowalska

Marlena Przybylska-Karko

Wacław Staszczyk