Powiadamiaj mnie o nowościach
E-mail:

Przetarg nieograniczony w Jeleniej Górze

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „OSTOJA” w Jeleniej Górze zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
 
1.Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ostoja”
          58-560  Jelenia Góra ul. Wita Stwosza  26/1
                          www: smostoja.pl      
   
2.Przedmiot zamówienia: 
Remont elewacji ściany balkonowej budynku przy ul. Orla 12 w Jeleniej Górze   
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni przy ul. W. Stwosza 26/1
Informacje  w sprawie przetargu można  uzyskać w Spółdzielni  przy ul.Wita Stwosza  26/1 
( w   godzinach:  poniedziałek  9:30 – 16:30  , wtorek-piątek  7:30  - 14:30 )
Tel.  (75) 75-530-35, (75) 75-527-81 w.26
 
( Zaleca się dokonanie wizji lokalnej przed złożeniem oferty ).
 
Oferty należy złożyć w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wita Stwosza 26/1 
w Jeleniej Górze  do dnia  09.05.2018r.  do  godz.12:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.05. 2018r. o godz. 12:10 
 
W przetargu  mogą brać udział  firmy , które spełniają  warunki zamówienia.