Aktualności

2021.09.27 - Montaż instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach SM”OSTOJA” w...

zobacz więcej »

2021.08.12 - Walne Zgromadzenie 2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” w Jeleniej Górze informuje, że Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni odbędzie się 3 września... zobacz więcej »

2021.08.07 - Wymiana wodomierzy w Jeleniej Górze –Osiedle ORLE dodatkowe terminy

 Wymiana wodomierzy w Jeleniej Górze –Osiedle ORLE dodatkowe terminy

zobacz więcej »
2021.07.12 - Wymiana wodomierzy w Szklarskiej Porębie - dodatkowe terminy
Wymiana wodomierzy w Szklarskiej Porębie - dodatkowe terminy
zobacz więcej »
2021.07.04 - Zbiórka odpadów problemowych w ramach PSZOK

 “Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSTOJA” w Jeleniej Górzezobacz więcej »

2021.06.07 - Wymiana wodomierzy w Szklarskiej Porębie

 W związku z upływem 5-letniego okresu legalizacji wodomierzy  zobacz więcej »

2021.05.31 - Zmiana wysokości opłat za użytkowanie lokali w zasobach SM OSTOJA

Wykonując zalacenie polustracyjne związku rewizyjnego Spółdzielni Mieszaniowych RP mające na celu doprowadzenia do pełnego pokrycia kosztów przypadających na lokale... zobacz więcej »