Zmiana indywidualnego konta bankowego

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” informuje, że od dnia 01.01.2013 roku uległy zmianie indywidualne konta bankowe, na które należy dokonywać opłaty za eksploatację lokali. Nowe numery kont zostaną umieszczone w książeczkach opłat, które dostarczymy do skrzynek pocztowych w miesiącu styczniu 2013 roku.

Dotychczasowy numer konta traci swoją ważność z dniem 31.03.2013r.


‹ zobacz wszystkie aktualności