Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ”OSTOJA” w Jeleniej Górze,  ul. Wita Stwosza  26/1 ogłasza przetarg ustny nieograniczony NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NIEZABUDOWANEJ

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona jako działka ewidencyjna nr 116/3, AM 9, obręb 0013 Sobieszów- II o pow. 2173 m2, wpisana w  księgę wieczystą  nr JG1J/00077712/2  prowadzoną przez Sąd Rejonowy  w Jeleniej Górze.Właścicielem nieruchomości jest Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Ostoja” w Jeleniej  Górze; ul. Wita Stwosza 26/1.

Cena wywoławcza nieruchomości: 342.000,- zł + VAT  23%
Wadium:    34.000 zł
Wszelkie opłaty  notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości.
 
Wadium należy wpłacić  na konto Spółdzielni nr PKO S.A. 61 1020 2124 0000 8502 0007 0672  do dnia 26.06.2015r.
Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółdzielni przy ul. Wita Stwosza 26/1(w sali konferencyjnej) w Jeleniej Górze 
w dniu  30.06. 2015r.  o godz. 12:00
 
Dodatkowe informacje można  uzyskać w  biurze Spółdzielni
przy ul. Wita Stwosza 26/1 w  Jeleniej Górze  
( w   godzinach:  poniedziałek  9:30 – 16:30  , wtorek-piątek  7:30  - 14:30 )
 
Nieruchomość można oglądać  w terminie wcześniej uzgodnionym :
poniedziałek 9:30 – 16:30 ,  wtorek-piątek  7:30  - 14:30  ,  tel.(75) 75-527-81, (75) 75-530-35 w.26
 
 

‹ zobacz wszystkie aktualności