Wyniki przetargu na roboty budowlane

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „OSTOJA” w Jeleniej Górze, ul.Wita Stwosza 26/1

informuje, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania przetargowego

na wykonanie odgrzybienia i pomalowanie elewacji 

w systemie  STO budynków  XX-lecia 11, W.Stwosza 4 i 26 w Jeleniej  Górze

 

Wybrano ofertę złożoną przez  firmę nr 1, tj.

Nowoczesne  Technologie Budownictwa Paweł Sojka

ul. Widok 3/22, 50-052 Wrocław

 

CENA OFERTY (brutto): 249.480,-zł.

w tym:

bud. XX-lecia 11      netto: 74.000,- + VAT 8% = 79.920,- zł.

bud. W.Stwosza 4    netto: 81.000,- + VAT 8% = 87.480,- zł.

bud. W.Stwosza 26  netto: 76.000,- + VAT 8% = 82.080,- zł.


‹ zobacz wszystkie aktualności