Przegląd instalacji gazowej 2017 r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „OSTOJA” informuje, że obowiązkowe przeglądy instalacji  gazowej w 2017r. w  budynkach Spółdzielni przeprowadzone będą przez firmę:

„DZIECIĘCA KRAINA” Marek Domachowski,  
58-500 JELENIA GÓRA, ul. Poznańska 28a   
tel. kom. 603 750 356
 
Rozpoczęcie  prac w  poszczególnych  budynkach –zgodnie  z zamieszczonym  na stronie internetowej  www.smostoja.pl „Harmonogramem przeglądów gazowych”.
Niezależnie  od powyższej informacji szczegółowe  ogłoszenia  o przeglądach zamieszczone będą  przez  Wykonawcę na drzwiach  wejściowych do klatek schodowych budynków.
 
Z uwagi  na bezpieczeństwo ludzi i mienia  prosimy o udostępnienie mieszkań do przeprowadzenia  kontroli szczelności instalacji  gazowej zgodnie z  przepisami art.62 ust.1 ustawy „Prawo  budowlane”.
 
załączone pliki

‹ zobacz wszystkie aktualności