Ogłoszenie dotyczące samowolnego rezerwowania miejsc na parkingach zlokalizowanych przy budynkach SMOSTOJA w Szklarskiej Porębie

W związku z faktem, że niektóre osoby z Państwa grona uzurpują sobie prawo do samodzielnego użytkowania poszczególnych miejsc postojowych i samowolnie, bez zgody Spółdzielni i współwłaścicieli zablokowały te miejsca, odmawiając innym mieszkańcom prawa do parkowania pojazdu na tak zagarniętym przez siebie miejscu wyjaśniamy:

- nieruchomości zabudowane budynkami przy ulicy 1 Maja 35A, B, D, E, F  oraz parkingami są współwłasnością Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja”, 

- miejsca postojowe dla samochodów nie są miejscami prywatnymi i nikt nie może uzurpować sobie do nich praw,

- nawet fakt posiadania odrębnej własności lokalu nie upoważnia do samowolnego zajmowania części wspólnej nieruchomości, jaką jest parking, 

- każda osoba z Państwa grona ma prawo zaparkować samochód na każdym miejscu postojowym, położonym na Państwa nieruchomościach.

Wobec powyższego zobowiązujemy niniejszym osoby, które zamontowały blokady na wspólnych parkingach do zaniechania blokowania poszczególnych miejsc postojowych do czasu wybudowania w bieżącym roku dodatkowych parkingów.

Zawiadamiamy, że w przypadku dalszego blokowania miejsc postojowych Spółdzielnia będzie zmuszona do demontażu blokad - na  koszt osób, które je zamontowały.

W celu zinwentaryzowania blokad prosimy właścicieli tych urządzeń do zgłoszenia się w Administracji Spółdzielni – do dnia 10 lutego 2020 roku.

 
 

‹ zobacz wszystkie aktualności