Nowe zaliczki na ogrzewanie lokali od 1 stycznia 2015r

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja”  w Jeleniej Górze informuje, że od 01 stycznia 2015 roku ulegną zmianie opłaty za używanie lokali niezależne od Spółdzielni tj. zaliczkowe  opłaty  na  poczet  ogrzewania  lokali.
 
Zmiany zaliczek c.o. zostaną  wprowadzone tylko dla  lokali, dla których  dotychczasowe  przedpłaty są  za niskie, aby  w  pełni pokryć  przewidywane koszty c.o. za  następny  okres  rozliczeniowy 2014/2015.  
 
Pozostałe  składniki   opłat eksploatacyjnych pozostają  bez zmian.
 

‹ zobacz wszystkie aktualności