Harmonogram kontroli okresowej instalacji gazowych w roku 2021

Administracja Spółdzielni Mieszkaniowej „OSTOJA” w  Jeleniej  Górze informuje, że obowiązkowe badanie szczelności instalacji gazowej w 2021r. w budynkach  mieszkalnych przeprowadzone będą  przez firmę:
 
„DZIECIĘCA KRAINA” Marek Domachowski 
58-500 JELENIA GÓRA, ul. Poznańska 28a 
 
 Przeglądy w  poszczególnych  budynkach odbywać się będą zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej www.smostoja.pl „Harmonogramem przeglądów gazowych 2021r.”.  Niezależnie  od powyższej informacji szczegółowe  ogłoszenia  o przeglądach zamieszczone zostaną przez Wykonawcę na drzwiach  wejściowych do klatek schodowych budynków.
 
Z uwagi  na bezpieczeństwo ludzi i mienia  prosimy o niezawodne udostępnienie lokalu do przeprowadzenia okresowej kontroli instalacji gazowej zgodnie z przepisami art.62 ust.1  pkt 1) lit. c) ustawy z dnia 7 lipca 1994roku Prawo  budowlane.
 
Kontakt z Wykonawcą ( w  godz. 8 00 – 20 00 )    tel. kom. 603 750 356 
 
Uwaga: osoby przebywające na kwarantannie proszone są o poinformowanie o tym fakcie osobę przeprowadzającą kontrolę.
załączone pliki

‹ zobacz wszystkie aktualności