Harmonogram przeglądu instalacji gazowych 2018

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „OSTOJA” informuje, że obowiązkowe przeglądy instalacji gazowej w 2018r. w budynkach Spółdzielni przeprowadzone będą przez firmę:

„DZIECIĘCA KRAINA” Marek Domachowski 

58-500 JELENIA GÓRA, ul. Poznańska 28a

tel. kom. 603 750 356

Rozpoczęcie  prac w  poszczególnych  budynkach – zgodnie  z zamieszczonym  na stronie internetowej  www.smostoja.pl „Harmonogramem przeglądów gazowych.Niezależnie  od powyższej informacji szczegółowe  ogłoszenia  o przeglądach zamieszczone będą  przez  Wykonawcę na drzwiach  wejściowych do klatek schodowych budynków.

Z uwagi  na bezpieczeństwo ludzi i mienia  prosimy o udostępnienie mieszkań do przeprowadzenia  kontroli szczelności instalacji  gazowej zgodnie z  przepisami art.62 ust.1 ustawy „Prawo  budowlane”.


‹ zobacz wszystkie aktualności