Harmonogram kontroli okresowej instalacji gazowych w roku 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „OSTOJA” informuje, że obowiązkowa kontrola okresowa instalacji gazowych w 2019 roku w budynkach Spółdzielni przeprowadzona będzie przez firmę:

„DZIECIĘCA KRAINA” Marek Domachowski,  
58-500 JELENIA GÓRA, ul. Poznańska 28a   
tel. kom. 603 750 356
 
Kontrola w  poszczególnych  budynkach odbędzie się zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej  www.smostoja.pl „Harmonogramem kontroli okresowej instalacji gazowych w 2019 roku”.
Niezależnie od powyższej informacji, szczegółowe  ogłoszenia o kontroli zamieszczone będą przez  Wykonawcę na drzwiach wejściowych do klatek schodowych budynków.
 
Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi i mienia,  prosimy o udostępnienie mieszkań do przeprowadzenia  kontroli stanu technicznego oraz szczelności instalacji  gazowej – zgodnie
art.62 ust.1 pkt.1) lit.c) ustawy „Prawo  budowlane”.
 

‹ zobacz wszystkie aktualności