Gmina Szklarska Poręba - utrzymanie czystości

Od dnia 1lipca 2013r.  będzie  obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości  i porządku  w  gminach. W związku z nałożonym przez gminę Szklarska  Poręba obowiązkiem złożenia „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi”, którą Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja”  musi złożyć do  Urzędu  Miasta w terminie  do 30 kwietnia 2013r., prosimy o wypełnienie „Oświadczeń” dostarczonych do skrzynek listowych.
Oświadczenia należy złożyć w Administracji lub biurze Spółdzielni w terminie do 22 kwietnia 2013r.

Z zasadami prawidłowej segregacji odpadów można zapoznać się czytając informacje dostępne na tablicach ogłoszeń, w załączonych ulotkach oraz na stronie internetowej www.smostoja.pl

Jednocześnie informujemy, że uchwałą Nr XXXII/403/2013 Rady Miejskiej w Szklarskiej  Porębie z dnia 29 stycznia 2013r. stawka podstawowa za nieselektywne zbieranie odpadów komunalnych została ustalona w wysokości 8,75zł miesięcznie od m3 zużytej wody, natomiast  w przypadku selektywnego zbierania odpadów ustalono stawkę obniżoną w wysokości  5,50zł miesięcznie od m3 zużytej wody.

Stawki będą obowiązywać od dnia 1 lipca 2013r., gdy odpady będą odbierane i rozliczane przez Gminę.

Poniżej zamieszczamy obowiązujący w gminie Szklarska Poręba sposób segregacji odpadów komunalnych


‹ zobacz wszystkie aktualności