Gmina Jelenia Góra - utrzymanie czystości

Od dnia 1lipca 2013r.  będzie  obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości  i porządku  w  gminach. W związku z nałożonym przez gminę Jelenia  Góra obowiązkiem złożenia „Deklaracji” o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi”, którą Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” musi złożyć do  Urzędu  Miasta w terminie do 30 kwietnia 2013r., prosimy     o wypełnienie „Oświadczeń” dostarczonych do skrzynek listowych.
Oświadczenia należy złożyć w  Administracji lub biurze Spółdzielni w  terminie  do 22 kwietnia 2013r.

Z zasadami  prawidłowej segregacji  odpadów można zapoznać  się  czytając informacje dostępne na tablicach ogłoszeń, na stronie internetowej  www.smostoja.pl oraz       w ulotkach, które zostaną  dostarczone  w  późniejszym terminie).

Jednocześnie informujemy, że uchwałą  Nr 332.XXXIII.2012 Rady Miejskiej Jeleniej Góry  z dnia 18 grudnia 2012r. stawka podstawowa za nieselektywne zbieranie odpadów komunalnych została ustalona w wysokości 28zł/osobę /miesiąc, natomiast  w przypadku selektywnego zbierania odpadów ustalono stawkę obniżoną  w wysokości  18zł/osobę / miesiąc.

Stawki  będą obowiązywać  od dnia 1 lipca 2013r., gdy odpady będą odbierane i rozliczane przez Gminę.

Poniżej zamieszczamy obowiązujący w gminie Jelenia Góra sposób segregacji odpadów komunalnych

załączone pliki

‹ zobacz wszystkie aktualności