Wyniki przetargu na całoroczne wykonywanie robót remontowych w 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „OSTOJA” w Jeleniej Górze, ul. Wita Stwosza 26/1 tel.75 75-527-81, 75 75-530-35 informuje, że w wyniku przeprowadzonego  postępowania przetargowego na całoroczne WYKONYWANIE ROBÓT REMONTOWYCH na zasobach SM OSTOJA w 2020r. wybrano następujące firmy:

 
- w branży robót ogólnobudowlanych i brukarskich
1.USŁUGI BUDOWLANE  O.P. Opacki Paweł
58-535 ŚCIĘGNY 94A
 
2.FIRMA USŁUGOWA Wojciech Grygiel
58-506 JELENIA GÓRA, ul. Noskowskiego 9/5
 
- w branży robót dekarsko-blacharskich i ogólnobudowlanych
1.ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY DEKARSTWO Janusz Opacki 
58-506 JELENIA GÓRA, ul. Moniuszki 2/13
 
2.PHU BART-MAL  Bartosz Malinowski
58-500 JELENIA GÓRA, ul.Wolności 145
 
- w  branży instalacji c.o. , wodociągowej i kanalizacyjnej, gazowej
1.INSTALATORSTWO SANITARNE, Gaz, c.o. Jerzy Szaliński
58-521 JEŻÓW SUDECKI, ul.Leszczynowa 7
 
2.FIRMA USŁUGOWA Wojciech Grygiel
58-506 JELENIA GÓRA ,ul. Noskowskiego  9/5
 
- w branży instalacji elektrycznej i odgromowej
1.PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Grzegorz Dąbrowski
58-500 JELENIA GÓRA, ul. C.K. Norwida 7/2
 
Nadzór  inwestorski nad robotami remontowymi pełni firma
DORADZTWO i ZARZĄDZANIE, EDUKACJA i NADZÓR Iwona Gurlaga
58-562 PODGÓRZYN, ul.Puławskiego 1A/2