Harmonogram kontroli okresowej instalacji elektrycznych w roku 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „OSTOJA” informuje, że obowiązkowa kontrola okresowa instalacji elektrycznych w 2019 roku w budynkach Spółdzielni przeprowadzona będzie przez firmę:

„PAKO”  Eugeniusz Milko

ul.Siewna 4, 58-573 Piechowice

Telefony kontaktowe zostały umieszczone w harmonogramie.

Uwaga - są czynne od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 – 15:00

Kontrola w  poszczególnych  budynkach odbędzie się zgodnie z zamieszczonym na stronie internetowej  www.smostoja.pl „Harmonogramem kontroli okresowej instalacji elektrycznych w 2019 roku”.

Niezależnie od powyższej informacji, szczegółowe  ogłoszenia o kontroli zamieszczone będą przez  Wykonawcę na drzwiach wejściowych do klatek schodowych budynków.

Z uwagi na bezpieczeństwo ludzi i mienia, prosimy

o udostępnienie mieszkań do przeprowadzenia  kontroli stanu technicznego oraz badania instalacji elektrycznej – zgodnie z art.62 ust.1 pkt 2) ustawy „Prawo  budowlane”.

Prosimy również, aby na czas wykonywania pomiarów odłączyli Państwo od zasilania wszystkie urządzenia elektryczne.

Ostrzegamy, że podczas wykonywania badań mogą wystąpić krótkotrwałe wyłączenia napięcia.


‹ zobacz wszystkie aktualności