Gmina Piechowice - utrzymanie czystości

Od dnia 1lipca 2013r. będzie  obowiązywać nowa ustawa o utrzymaniu czystości  i porządku  w  gminach. W związku z nałożonym przez gminę Piechowice obowiązkiem złożenia „Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi”, którą Zarząd  Spółdzielni Mieszkaniowej „Ostoja” musi złożyć do  Urzędu  Miasta w terminie do 30 kwietnia 2013r., prosimy  o wypełnienie „Oświadczeń” dostarczonych do skrzynek listowych. Oświadczenia należy złożyć w Administracji lub biurze Spółdzielni w terminie do 22 kwietnia 2013r.

Z zasadami  prawidłowej segregacji  odpadów można zapoznać  się  czytając informacje dostępne na tablicach ogłoszeń, w załączonych ulotkach  oraz  na stronie internetowej  www.smostoja.pl

Jednocześnie informujemy, że uchwałą Nr 154/XXXII/2012 Rady  Miasta  Piechowice z dnia 27 grudnia 2012r. stawka  podstawowa za nieselektywne zbieranie odpadów  komunalnych została uchwalona w wysokości:
20 zł/osobę/miesiąc, natomiast w przypadku   selektywnego zbierania odpadów ustalono stawkę obniżoną w wysokości  15,50  zł/osobę/ miesiąc.

Stawki  będą obowiązywać  od dnia 1 lipca 2013r., gdy odpady będą odbierane i rozliczane przez Gminę.

Poniżej zamieszczamy obowiązujący w gminie Piechowice sposób segregacji odpadów komunalnych.


‹ zobacz wszystkie aktualności